Semakan Urusan Fail Tanah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Puteh

Pilihan Carian   Maklumat Carian
No. MyID
No KP Polis/Tentera
No. MyCoID
 
No. Fail
     

* Sistem ini masih dalam proses pemindahan data dari sistem versi lama.
Mungkin ada di antara carian yang tidak dapat dipaparkan sekarang. Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Senarai Urusan Yang Ditawarkan :

» 1. Ambilan Balik Tanah  
» 2. Daftar Perintah Jual/Lelong  
» 3. Hak Lalu Lalang (ROW)  
» 4. Hakmilik Gantian (Hilang/Rosak)  
» 5. ISMEN  
» 6. Kaveat (Kemasukan)  
» 7. Kaveat (Pembatalan)  
» 8. Kaveat (Tarik Balik)  
» 9. Kebenaran Milik  
» 10. Kebenaran Pindah Milik (Kebenaran Menggadai)  
» 11. Kebenaran Pindahmilik  
» 12. Membetulkan Kesilapan  
» 13. Pecah Bahagian  
» 14. Pecah Sempadan  
» 15. Pemberian Milik Tanah  
» 16. Pengesahan Anak Kelantan  
» 17. Penyatuan Tanah  
» 18. Perakuan Zoning  
» 19. Perizapan  
» 20. Permit Pemindahan Batu Batan  
» 21. Permit Ruang Udara  
» 22. Serahbalik Dan Berimilik Semula Tanah  
» 23. Serahbalik Tanah  
» 24. Sewa Tanah / TOL  
» 25. Status Awalan Pemilikan Tanah  
» 26. Tunjuk Sempadan Tanah  
» 27. Ubahsyarat Kegunaan Tanah  
» 28. Ubahsyarat Tanah Dan Pecah Sempadan Serentak  

* Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor MyKad sebagai nombor rujukan tunggal untuk warganegara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi Kerajaan.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor pengenalan entiti perniagaan / korporat sebagai nombor rujukan tunggal untuk syarikat / korporat yang berurusan dengan agensi Kerajaan.

* Fungsi Pop-up blocker  di web browser dinyahaktifkan.

* Laporan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi 7.0 ke atas.

Hakcipta © 2009-2022 PTJKB